Strona główna
Menu podmiotowe
Status prawny
Przedmiot działalności
i kompetencje
Struktura własnościowa,
majątek
Budżet
Organizacja
Dyrekcja
Rada Pedagogiczna
Rada Rodziców
Samorząd Uczniowski
Pracownicy Obsługi
i Administracji
Menu przedmiotowe
Tryb działania
Uchwały
Zarządzenia
Sposób załatwiania
spraw
Zestaw programów
i podręczniki
Plany pracy
Wewnątrzszkolny
system oceniania
Zasady naboru
Zamówienia publiczne
Oferty pracy
Kontrole
Kontrola zarządcza
Rejestry, ewidencje,
archiwa
Informacje
nieudostępnione
ePUAP
Serwis
Instrukcja korzystania
z BIP
Redakcja
Strony usunięte
Statystyka

 

 

Witamy w Biuletynie Informacji Publicznej Szkoły Podstawowej nr 100

im. płk. Francesco Nullo w Warszawie.

 

 

 

Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, którego celem jest

udostępnianie informacji publicznej w postaci ujednoliconego systemu stron (art. 8 ustawy

o dostępie do informacji publicznej).

 

Dane adresowe:

 

Szkoła Podstawowa nr 100 im. płk. Francesco Nullo

Ul. Taneczna 54/58

02-829 Warszawa

 

Tel./fax: 22 643 05 78, 22 643 33 03

e-mail: sp100@edu.um.warszaw.pl

 

www.sp100.edu.pl

 NIP: 951 196 16 33

 

REGON: 000802136

Nr konta bankowego: 29 1030 1508 0000 0005 5033 8068odpowiada: Halina Chaber

wytworzył: Halina Chaber

wprowadził: administrator

data: 27-12-2013

data: 27-12-2013

data: 27-12-2013Rejestr zmian strony